Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenmek istediğiniz bir çok sorunun cevabını burada bulabilirsiniz. Yine de sorularınız varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

2023 yılında başlattığımız pilot uygulamamızı, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinden başlayarak Ankara'nın genelinde ve ardından İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde sürdürdük. Hizmet ağımızı genişleterek, şu an Türkiye'nin pek çok ilinde, özellikle büyük şehirlerde aktif olarak faaliyet göstermekteyiz. Adım adım, Türkiye'nin 81 ilinde de hizmet sunma planlaması yaparak, her geçen gün yeni bölgelere ulaşmaktayız. Hedefimiz, 2024 yılında Türkiye'nin her ilinde aktif olarak hizmet sunabilmek. Sizin ilinizde yer alan uzmanlarımızı görmek için 'Bakıcı Seç' butonunu kullanabilirsiniz. Şehrinize ne zaman geleceğimizi öğrenmek ve güncel bilgilere ulaşmak için 'Şehrime Ne Zaman Geliyorsunuz?' butonu aracılığıyla bizleri takip edebilirsiniz.

Evet tabii alabilirsiniz. Ama biliyorsunuz iş mevzuatı gereği uzmanları haftalık 45 saatten fazla çalıştıramayız ve onlara haftalık izin, yıllık izin, mazeret izni gibi hakları tanımak zorundayız. Haftanın her günü ihtiyacı olan müşterilerimiz için ikinci bir İlgilen Uzmanı daha görevlendirilir. Asıl uzmanın izinli olduğu zamanlarda yedek uzmanımız görev yapar.

Yalnızca ilk hizmet ücreti peşin alınır. Daha sonra her ayın sonunda verilen hizmet saati ne kadar ise o tutar ay sonunda ödeniyor.

Çalışanlar websitesi üzerinden başvururlar. Başvuran adaylar ile mülakat yapılır ve aday hakkında inceleme yapılır. Bu incelemede adayın kişiliği ve yaşlılar ve onların yakınları ile çalışmaya uygun mu? Yeterince sabırlı ve anlayışlı mı? Yaşlı bakımı konusunda eğitim almış mı? Yaşlı bakım ve destek alanında yeterli tecrübesi var mı? Daha önceki çalışmaları hakkında yeterli referansı var mı? İlk Yardım konusunda bilgi sahibi mi? Herhangi bir bulaşıcı hastalığı var mı? Görevini yapmasına engel olabilecek sağlığına ilişkin bir özelliği var mı? Destek ve bakım hizmeti verebilmek için gerekli sağlık raporu var mı? Sabıka kaydı var mı? Gibi soruların cevabını ararız.

Müşteri, İlgilen Teknik Destek Birimini en geç hizmetin başlamasından 24 saat öncesinden bilgilendirerek hizmeti iptal edebilir. Böyle bir durumda yapılmış olan ödeme müşteriye en geç 3 gün içinde iade edilir. Bu iptal için müşterinin herhangi bir gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte hizmetin iyileştirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi düşüncesi ile müşterinin iptal sebebi konusunda İlgilen’i bilgilendirmesi çok değerlidir. İlgilen, verdiği bakım hizmetini en geç 7 gün öncesinden bildirmek koşuluyla iptal edebilir.

Hayır. Tüm çalışanlar İlgilen A.Ş.’nin çalışanıdır. Ücret, sigorta, haftalık ve yılık izin, kıdem tazminatı ve benzeri tüm yükümlülükler tarafımızdan üstlenilir. Siz sadece ihtiyacınızın nitelikli biçimde karşılanması ile ilgilenirsiniz.

İlk hizmet sırasında sizin önceden web sitemizden seçtiğiniz İlgilen Uzmanı ile Koordinatörü evinizde sizi ziyaret ederler. Bu ziyaret sırasında sizinle birlikte bir destek ve bakım planı çıkarılır. Bu plan sizin ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve en ucuz nasıl karşılayabiliriz sorusunun cevabını bulmak için yapılır. Risk analizi içinde hem yaşlı müşterimizin hem varsa yakınlarının hem de İlgilen’in alması gerekli tedbirler olabilir. Yine ilk hizmet sırasında müşteri ile İlgilen Uzmanı birbirlerini tanırlar. İlk hizmet esnasında İlgilen Koordinatörü risk analizini, bakım ve destek planını hazırlarken sizin seçtiğiniz İlgilen Uzmanı da talep ettiğiniz hizmeti bu esnada yerine getirir. İlk hizmet esnasında eğer müşteri veya İlgilen Uzmanı açısından hizmet vermeye engel bir hal olursa başka bir İlgilen Uzmanı ile randevu oluşturulabilir. İlk hizmet uygulamasının ücreti 2 İlgilen personelinin sunacağı 1 saatlik hizmet bedeli üzerinden hesaplanır ve sizden peşin olarak talep edilir. Sonraki hizmetler ise aylık olarak hesaplanır ve ay sonunda sizden tahsil edilir. Hizmetlerimize dair ücretler web sitemizde de şeffaf bir şekilde yayınlanmaktadır.

Web sitemizde gerekli tüm bilgileri vermek için böyle bir yol izledik. Size karmaşık gelebilecek her şeyin ilk hizmet sonrasında basitleştiğini göreceksiniz. Bu ilk hizmet sırasında müşterinin ihtiyaçlarına odaklanılır ve tamamen müşteriye özel bir plan çıkarılır. Örneğin haftada bir saat bir amcamıza tavla arkadaşlığı yapan bir uzmanımız da var, yatağa bağımlı bir teyzemize sürekli ve yatılı bakım hizmeti veren arkadaşlarımız da var.

İlgilen tıbbi bakım dışında bakım hizmetleri vermek için kuruldu. Bununla birlikte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve buna aracılık edilmesi gibi hizmetler veriyoruz. Örneğin müşterimizin hastaneye getirilip götürülmesi, hastane prosedürlerinin yerine getirilmesi, ilaçlarının takibi, hastanede refakatçi olarak kalınması, eve sağlık görevlisi çağrılması gibi görevleri yerine getiriyoruz.

Maalesef sorun olur. Gerek müşterilerimizle gerekse çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde bu durumları engelleyici hükümler koyuyoruz. Bir tazminat yükümlülüğü getiriyoruz. Bununla birlikte müşterilerimiz bu yola başvurduklarında aldığı kurumsal hizmet garantisinden yoksun kalıyorlar. Bu durumda müşterilerimiz, kanunların işverene yüklediği tüm sorumlulukları üzerlerine almış oluyorlar. Çalışanlarımız da kurumsal bir işte çalışmanın sağladığı avantajlardan yoksun kalıyorlar. Aslında hizmet veren şirketi aradan çıkarma gibi girişimler birçok kişinin aklına gelebilir. Bu çok doğal ve insanidir. Ancak İlgilen verilen hizmetlerde çok yüksek bir kar haddi ile çalışmaz. Çalışanın maliyetinin üzerine %30 kar oranı ekleyerek hizmet ücretini belirler. Bu kadar düşük bir kar oranı ile çalışan bir firmayı genellikle aradan çıkarmak gibi bir girişim olmuyor.

Evet. Oldukça ciddi bir izleme ve denetleme mekanizmamız var. Çalışanın görevli olduğu eve zamanında gittiğini ve zamanında oradan ayrıldığını telefonunun konum bilgilerinden takip ederiz. Ayrıca çalışanımız hizmete başladığını ve hizmeti bitirdiğini, başlangıç ve bitiş saatlerinde bize kullandığımız yazılım üzerinden bildirir. Çalışanımızın, şirket kalite politikasına, Etik Davranış İlkeleri ve Tarafsızlık Taahhüdüne uygun bir hizmet verip vermediğini de koordinatörler eliyle izleriz. Koordinatörlerimiz zaman zaman müşterimize uğrayarak halini hatırını sorar. Tabi bu zamanlarda, çalışanımızın iyi hizmet verip vermediğini izlemiş olur. Bu izleme sonuçları bize raporlanır. Diğer yandan periyodik olarak müşterilerimizin memnuniyetini ölçeriz.

İlgilen uzman ve koordinatörleri ile sözleşme yapılmaktadır. Bu sözleşmenin hükümlerinden birisi de “kişisel bilgileri ve sırları üçüncü şahıs ve kurumlara veremez ve sosyal medya dahil hiçbir ortamda paylaşamaz. Bu hükümlere aykırı hareket edilmesi durumunda İlgilen A.Ş.’nin tazminat hakkı ve iş mevzuatından doğan saklıdır.” Hükmüdür. Kişisel verilerin korunması şirketimizin çok önem verdiği politikalarından birisidir.

Böyle durumlar ile sık karşılaşıyoruz. Acil durum olması durumunda müşteri veya yakını ilgilen müşteri hizmetlerini arayıp haber verirse, bizim uzmanlarımız ortalama 45 dakika içinde müşterinin evinde olurlar ve atılması gerekli adımları atarlar. Tabi bu durumda, Müşterimiz ile her zaman ilgilenen uzman veya koordinatörümüz uygun olmayabilir. Eğer sürekli ilgilenen uzman ya da koordinatör uygun değilse başka bir arkadaşımız aynı görevleri yapmak üzere görevlendirilir. Acil durumlarda zaman zaman müşteriye veya yakınına ulaşmak da mümkün olmayabiliyor. Örneğin müşterimiz aramalarımıza cevap vermiyor olabilir ve veya düşmüş veya bayılmış olabilir. Müşteri yakınına ulaşılamaması durumunda (ve zorunlu veya gerekli durumlarda) ilgilen uzmanı müşterinin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik adımları bağımsız olarak atar. Atılacak adımlar arasında ambulans çağrılması, 112 Acil numarasının aranması, önceden onayının alınmış olması koşuluyla çilingir çağırarak müşteri kapısının açılmasını da içerir.

Bizim ücret politikamız şeffaftır. İlgilen uzmanına o tarihteki geçerli asgari ücret %50 artırılarak ödenir. Sizden de yine asgari ücretin %50 fazlası olan tutarın (işverene maliyetinin) üzerine %10 kâr payı ve %20 idari giderler payı eklenerek tahsil edilir.

Evet. Saatlik ücret tektir. Uzman kaç saat çalışırsa o kadar ücret alır. Çalışma süresi artıkça saatlik ücrette azaltma yapılmaz.

Hizmetlerimiz konusunda bilgi vermek için böyle bir ayrım yaptık. Tabii ki bakım hizmeti bir bütündür ve neye ihtiyaç varsa o hizmetler verilir. Yani müşterilerimiz böyle bir ayrımla bağlı değiller.

Web sitemizde verdiğimiz telefonlardan bizi günün her saatinde arayabilirsiniz. Bu arada tüm iletişimlerin ve kayıtların gizli tutulacağı konusunda da size bilgilendirmek isteriz. Ayrıca İLGİLEN olarak nitelikli bir hizmet vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğimize söz veriyoruz. Bununla birlikte bazı talep ve şikayetlerinizin olabileceğinin farkındayız. Herhangi bir talep, şikâyet olması durumunda ya da ihmal, istismar, taciz gibi durumlarda hemen İLGİLEN teknik destek telefonlarını arayınız. İlgilen A.Ş. bu durumlarda tavizsiz biçimde müşterilerine destek olacaktır.

Ülkemizde uygulanan yasa ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının düzenlemeleri uyarınca İLGİLEN’İN tıbbi bakım hizmetleri verme yetkisi bulunmamaktadır. İLGİLEN, müşterilerinin sağlıklarında bir bozulma, risk veya istikrarsızlık tespit edildiğinde her türlü yardımı sağlayacaktır. Bu yardımın en önemli unsuru müşterilerinin sağlık hizmetlerine ulaşımını desteklemek ve bu konuda yardımcı olmaktır. İlgilen Uzmanlarının aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmesi yasaktır. Bir kateterin yerleştirilmesi veya yıkanması, Kulağın yıkanması, lavman, Vajinal duş, Reçeteli ilaçları veya aseptik teknikleri içeren bir pansumanın uygulanması, Cildin orta veya şiddetli durumlarının tedavisi, Enjeksiyon, Rektal fitillerin yerleştirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilaç tedavisi, Cilt için reçete edilen bir topikal losyonun uygulanması, Fiziksel tıbbi değerlendirmeler yapmak, Parmakla rektal muayene yapmak ve Masaj.

Müşteriler kendilerine ait olan bir aracı, İlgilen uzmanı veya koordinatörünün kullanmasını istemeleri ve İlgilen çalışanlarının bu araçları kullanmaları halinde doğacak zararlardan İlgilen A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu durumda sorumluluk tamamen müşteriye ve ilgilen çalışanına aittir. İlgilen Uzmanı ve koordinatörünün kendilerine ait araçlar ile müşterilerine hizmet etmeleri durumunda, aracın yaptığı km başına o ilde geçerli taksi tarifesi dikkate alınarak ücret tahakkuk ettirilir ve bu ücret, saatlik ücrete ek olarak İlgilen tarafından müşteriden tahsil edilerek çalışana ödenir.